Den Nya Bibeln - Kärlekens Bok

Den Nya Bibeln är inte bara kröningen
av Gamla och Nya testamentet.
Den är en fyr av den Helige Anden,
som överraskar er om ni griper efter den.
Ty den döljer inte bara alla hemligheters hemlighet,
det sanna uppstigandet till Hans himlar,
utan avslöjar även rättesnöret för alla människobarn,
hur de kan bli fullkomliga
och därmed åter bringa den sanna friden till denna jord.

Ty kärleken är den största makten
i himmelen som på jorden.

Så är denna kärlekens bok på samma gång även boken för det sanna äktenskapet, varigenom var och en får klart för sig vad som inför Guds Heliga anlete är den rätta kärleken före och inom äktenskapet, hur man kan undvika skilsmässa, och hur man kan finna den rätta livspartnern genom Guds ledning. Men den lyfter också slöjan från apokalypsen, som ännu är en gåta för många, så att man kan förstå den.

Öppna då ert hjärta för de Heliga sanningarna från himlarna, som det blir allt mera nödvändigt att förstå, vilken ras eller religion ni än tillhör.

Denna bok kommer att gripa tag i er ända in i djupet av ert hjärta.
- Övertyga er -

Var då med och arbeta för den eviga kärlekens stora överkonfessionella fredsverk på denna vår jord, om ni känner för det. Ty genom varje ord i denna Heliga Nya Bibel känner ni makten och kraften av den levande Guden, Vår Himmelske Fader Jesus, som vill föra er över alla hinder bort till en ny tillvaro på denna jord om ni är beredda till det.

Ty ljus skall och måste det åter bli på jorden
efter Herrens Heliga vilja.

Och så låt även ni skola er till en ljuspelare av den Eviga kärleken, visheten och fullkomligheten i kärlekens högskola, som står öppen för varje själ, vilken ras eller religion den än tillhör. Ty det levande vattnets strömmar flyter från varje rad av den Heliga Nya Bibeln och leder er inte bara till igenkännandet av ert sanna varande här på denna jord utan vill även föra er genom det Nya Jerusalems portar till en Ny tid av kärlek och ljus.

Hur stor er börda av synd än är, så kan den lösas och förlåtas genom vår Himmelske Fader Jesus barmhärtighet, om ni böjer er i ödmjukhet och enbart uppfyller Hans allenarådande Heliga vilja och börjar leva efter och förverkliga Hans Heliga bud:

Älska Gud över allt och din nästa såsom dig själv!

Och så talar HERREN GUD i Nya Bibeln:

"Men JAG HERREN säger: Ingen kan falla så djupt
att han inte längre skulle kunna räddas in i MITT LJUS."

Vad som än händer, så ligger den Eviga kärlekens skyddsmantel utbredd över varje själ som på fullt allvar börjar gå enbart Hans Heliga vägar.

Kärlekens pärlor ligger nu öppet framför er i den första volymen av Hans Heliga Nya Bibel, kärlekens bok, som ett Heligt vittnesbörd för den Nya tiden på jorden. Ni kommer att överväldigas av allt det som där finns fördolt och vilken skatt ni håller i era händer. Så ligger nu denna Vår Guds och Herres och Himmelske Fader Jesus nådegåva redo för varje människobarn på denna jord!

Grip efter detta räddningsankare för den Nya tiden på jorden för att inte gå under i den kommande domens kaotiska förhållanden. Ty tidens tecken står på storm som ni ju själva kan se.

© Lichtkreis Christi e.V.

Nästa sida | Home